1CreativeAgency

Dijital Medya Nedir?

Yayınlanma Tarihi:

Dijital medya ve pazarlama kısaca tüm dijital ortamlar (uygulamalar, oyunlar, web siteler, mail vb.) olarak tanımlanabilir. Bu dijital ortamda yine teknolojik ve çevrimiçi araçlar kullanılarak yapılan pazarlama türü ise dijital pazarlama olarak tanımlanabilir. Günümüzde toplum, birey ve kültür üzerinde önemli etkilere sahip önemli mecralar olarak da dijital medya gösterilebilir. Sosyal medya platformlarından oyunlara kadar geniş bir alan bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kavramsal olarak incelendiğinde ise dijital, kodlarla oluşturulan veriler, ortamlardır. Medya ise verilerin yayınlanması ve iletilmesini ifade eder.

Dijital medya kavramının tanımlamasına göre, teknolojik cihazlar ve ekranlar ile yayınlanan tüm bilgiler bu kapsamda yer almaktadır. İnternet üzerinde yer alan video, fotoğraf, ses, metinler, grafikler ve daha fazlası dijital medyanın alanına girmektedir. Dijital ortam olarak da tanımlanan bu alanlar, verilerin üzerine kaydedilip saklandığı ortamların genel adı olarak da çok sık ifade edilmektedir. Dijital medya araçlarının kullanımı ile bu ortamlarda gerçekleştirilecek her türlü pazarlama stratejisi ise dijital pazarlamanın alanına girecektir.  


Dijital Medya Türleri Nelerdir?


Dijital medya türleri geleneksel medya araçlarından birçok farklı yönden ayrılmaktadır. Geleneksel medya araçları olan gazete, dergi ve broşür, katalog gibi ürünlerin büyük ölçüde yer alan ve farklı teknolojiler kullanan ortamalar dijital medya türlerini oluşturmaktadır. İşitsel, görsel veya her ikisiyle de verilerin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan platformlardır.

Dijital medya türleri arasında kısaca şunları saymak mümkündür:

 • İşitsel Dijital Medya: Radyo, podcast, sesli kitap/makale vb.
 • Görsel Platformlar: Televizyon, dijital dizi/film platformları vb.
 • Yazılı Türleri: Sosyal medya, web siteleri, online gazete – dergi platformları, mail vb.

Dijital medya türlerine bakıldığında günümüzde yaygın olarak kullandığımız pek çok unsurun yer aldığı görülmektedir. Bu tür dijital ortamlarda yapılacak tüm faaliyetler farklı stratejiler üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda tercih edilecek platformlara göre bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. Platformlar arasında köprüler kurulması ve işitsel, görsel ve yazılı tüm unsurlar kullanılarak işlem yapılması mümkündür.


Dijital Medya ve İletişim Araçları Nelerdir?

Dijital Medya ve İletişim Araçları Nelerdir

Dijital medya uygulamaları kapsamında birçok araçtan yararlanılması mümkündür. Bu kapsamda dijital medya olarak tanımlanan tüm ortamlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok sayıda kullanıcıya sahip sosyal medya platformları dijital medyanın günümüzde temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda tüm araçların etkin kullanımı ile firmalar için etkileşimi yüksek bir pazarlama yapılabileceği gibi tüketicilerin de daha hızlı istediklerine ulaşmaları sağlanmaktadır.

Dijital medya denince akla gelen iletişim araçları ve dijital medyanın temel unsurları ise şunlardır:

 • Sosyal medya platformları: Facebook, Instagram, Twitter vb.
 • E – ticaret siteleri: Amazon, Hepsiburada, Trendyol, AliExpress vb.
 • Web siteleri
 • Video, film, dizi platformları: Netflix, Disney+, BluTV, Mubi vb.

Teknolojik cihazlarda yer alan uygulamalardan oyunlara ve diğer ortamlara kadar tüm platformlar dijital medya ve iletişim araçları olarak değerlendirilebilir. İnternet ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde Metaverse, VR ve diğer yeni ortamlarda da dijital medyanın gelişim gösterdiği ve değişmeye başladığı görülmektedir. Web 3, blok zincir teknolojisi ve NFT’ler ile yakın gelecekte bu kavramların da büyük ölçüde değişmesi beklenmektedir.


Dijital Medya Okuryazarlığı Nedir, Neden Önemlidir?


Dijital medya okuryazarlığı günümüzde en önemli kavramlardan biridir. Bireylerin teknoloji ve internet kullanımına yönelik farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmeleri konusundan en önemli görevi üstlenmektedir. Dijital medya okuryazarlığının temel hedefi bireylerin yeni medya ortamlarını en verimli ve güvenli şekilde kullanmalarının sağlanmasıdır. Bu ortamlarda öne çıkan dezenformasyon, dolandırıcılık ve veri hırsızlığı gibi konulara dikkat çekilerek kullanıcıların bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Dijital medya okuryazarlığı sadece kullanıcıların verimli, güvenli ve doğru içeriğe ulaşmasını sağlamaz. Buna ek olarak dijital medya ortamında özgün içerik üretimi konusunda da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yönüyle de geniş bir çerçevede değerlendirilmesi mümkündür. Dijital medya okuryazarlığı günümüzde her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır. Özellikle dijital medya araçlarını daha sık kullanan gençlerin bu alandaki farkındalığının artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapılması gerekecektir. Dijital medya araçlarının daha verimli kullanımı için dijital medya okuryazarlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemde bu alana ilgi de artarak devam ettiği gözlemlenmiştir.


Dijital Medya Planlaması Nelerdir?


Dijital medya planlaması kapsamında birçok detaya dikkat edilmesi gerekecektir. Özellikle işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için belirledikleri bütçe kapsamında doğru planlamanın yapılması ve etkin dijital medya araçlarının kullanılması gerekecektir. Bu planlama sürecinde hangi dijital medya aracı ve hangi dijital pazarlama stratejisinin uygulanacağına doğru karar vermek gerekir. Dijital medya ve pazarlama firmaları – uzmanları tarafından süreç planlaması yapılarak en iyi sonuçların alınması hedeflenmektedir.

Geleneksel reklam araçlarına nazaran günümüzde çok daha etkin bir hale gelen dijital medya araçları, yerel işletmelerden global kurumsal firmalar, bireylerden STK ve siyasi partilere kadar herkesim için önemli hale gelmiştir. Hedef kitlesine doğrudan ulaşmak ve etkileşim alanını büyütmek isteyen herkesin dijital medya araçlarını günümüzde aktif olarak kullanması gerekecektir. Bu kapsamda dijital medya planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.  


Dijital Medya Planlama Stratejisi Nasıl Geliştirilir?


Dijital Medya Planlama Stratejisi Nasıl Geliştirilir


Dijital pazarlama stratejisi ya da dijital medya planlaması gibi kavramlar son yıllarda çok daha önemli hale gelmiştir. Dijital medya planlama stratejisinin geliştirilmesi ise uzmanlık gerektiren bir iştir. SEO, sosyal medya reklamları, web siteleri, e – posta pazarlaması ve daha pek çok dijital pazarlama alt türünde stratejilerin geliştirilmesi gerekecektir. Özellikle firmalar açısından bu tür pazarlama stratejileri hayati öneme sahiptir.

Dijital medya planlamasında süreç ise kısaca şu şekilde işlemektedir:

 • Hedeflerin ve hedef kitlenin neler olduğunun belirlenmesi.
 • Rakip analizlerinin yapılması.
 • Pazarlama kampanyası kapsamında doğru dijital medya alanı ve pazarlama yönteminin seçilmesi.
 • Hedef kitleye uygun dijital ortamın belirlenmesi.
 • Her aşamada raporlama ve analiz süreçlerinin yapılması.

Sürekli güncellenen ve gelişen dijital medyada var olabilmek için sürdürülebilir kampanyalar yürütülmesi gerekir. Sadece tek bir pazarlama stratejisi ile ilerlemek etkili olsa da düzenli olarak yapılmadığı sürece başarı çok zor elde edilecektir.  


Dijital Pazarlama Araçları Nelerdir?


Dijital pazarlama araçları kapsamında günümüzde sayısız unsur yer almaktadır. Dijital medya ortamında yapılacak her türlü pazarlama stratejisi için bu araçların kullanılması gerekecektir. Bu kapsamda kısaca şunlar yer almaktadır:

 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Google ADS
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • Influencer ve Affiliate Marketing
 • E – Pasta Pazarlaması vb.

Yaygın kullanılan dijital pazarlama araçları ile kurumsal firmalar veya bireyler rakiplerinden önce veya daha verimli şekilde hedef kitlesine ulaşabilir. Bu stratejilerin başarılı olması için sürdürülebilir şekilde kullanılması gerekecektir.  


Dijital Medyanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?


Yeni medyanın faydaları kadar zararları da son yıllarda öne çıkmaktadır. Özellikle sosyal medya bağlamında kullanıcıların elde ettiği avantajlar arasında; her şeye hızlı erişim sağlaması, etkili pazarlama aracı olarak kullanması ve tüm dünya ile etkileşime olanak tanıması öne çıkmaktadır.

Sosyal medya ve dijital medya araçlarının dezavantajları ise kısaca şöyledir:

 • Her yaş grubunu, özellikle çocukları olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Dolandırıcılık, veri hırsızlığı ve manipülasyon gibi tehlikeleri barındırır.
 • Bireyselleşmeyi berberinde getirir.
 • Dijital medyada fazla vakit geçirmek ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkiler.
Bizi Takip et: