1CreativeAgency

Dijital Medyanın Tarihçesi ve Önemi

Yayınlanma Tarihi:

Medya tarihi içinde dijital medya ve geleneksel medyayı iki farklı başlıkta incelemek mümkündür. İnternet ve teknolojinin gelişmesinin ardından ortaya çıka dijital medya, internet ve sosyal medya web 2.0 kavramı ile açıklanırken bu kapsamda dijital medya araçlarının etkisi ve kullanım alanı da bir hayli genişlemiştir. Günümüzde ise konuşulan web 3.0 ile metaverse, blok zincir ve merkeziyetsiz teknolojiler ile dijital medyanın da değişmesi ve gelişmesi beklenmektedir.

Medya olarak tanımlanan unsurlar genelde tüm iletişim araçlarını ifade eder. Görsel ve işitsel araçlar ile dijital ortamda faaliyet gösteren unsurlar ise dijital medya olarak kabaca tanımlanabilir. İnternet ortamında insanların kullandıkları araçlar olan dijital medya, sosyal medyayı da temelde içinde barındıran bir kavramdır. Dijital medyanın tarihçesi ve önemi kapsamında yapılan birçok araştırma ise bu kavramların gelecekte de gelişerek hayatın tüm alanlarını etkileyeceğini göstermektedir.  

Dijital Medya Nedir?

Dijital medya kısaca; internet ortamında kullanılan araçları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Dijital ortam olarak da tanımlanabilecek bu unsur, verilerin üzerine kaydedilerek saklandığı ortamların genel adı olarak da bazı kaynaklarda tanımlanmaktadır. Daha geniş kapsamda ise internet üzerinde erişilen, depolanan ve iletişime/etkileşime geçilebilen her türlü platformu kapsar.

Dijital medya araçlarına erişim günümüzde dünya genelinde yoğun ve hızlı olduğu için etki alanı da son derece geniştir. İnternet ve ekranlar aracılığıyla yayınlanan her türlü görsel, işitsel ve metinler bu kapsamda dijital medyanın unsurlarını oluşturabilir.

Dijital Medya Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Dijital Medya Ne Zaman Ortaya Çıktı

Sosyal medyanın tarihçesi henüz yeni gibi görünse de temellerinin odlukça eski zamanlara kadar dayandığı görülmektedir. İlk izlerine 1971 yılında rastlanan dijital medyanın ortaya çıkışında, iki bilgisayardan birbirine atılan e – postlar bu ortamların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çoğu zaman dijital medya sadece sosyal medya ile sınırlansa da kapsamı oldukça geniştir.

Tarihi süreç içinde e – posta, ICQ ya da farklı kanallar üzerinden MIRC kullanarak sohbet edebilme gibi unsurlar zaman içinde sosyal medyanın da gelişimini desteklemiştir. İnternetin icadıyla ve yayılmaya başlamasıyla dijital medyanın hayatın bir parçası olmaya başladığı görülmüştür. Takip eden dönemde web 2.0 ile gelen devrimler ve web 3.0 ile gelecekte oluşacak yeni ortamlar da dijital medyanın içinde değerlendirilebilecektir.  

Dijital Medya Neleri Kapsar?

Dijital medyanın kapsamı içinde sosyal medyanın da yer aldığı oldukça geniş bir alanı ifade eder. Günümüzde sanattan ticarete, gazetecilikten pazarlamaya kadar pek çok alanda kullanılması adeta bir zorunluluk olan dijital medya unsurları, geniş kitlelere ulaşılması konusunda oldukça güçlüdür.

Dijital medya kapsamında yer alan unsurlardan bazıları ise şunlardır:

 • Web siteleri,
 • Video – mobil oyunlar,
 • Dijital fotoğraflar,
 • Yazılımlar,
 • Dijital video veya sesler,
 • Sosyal medya,
 • Mobil uygulamalar,
 • Animasyonlar,
 • AR ve VR ortamlar,
 • Konum tabanlı hizmetler,
 • Bloglar,
 • E – ticaret,
 • E – kitap ve e – dergiler,
 • Veri görüntüleme hizmetleri vb.

Kendi içinde birçok alt başlık üzerinde değerlendirilen dijital medya, kullanım ve etki alanı geniş olmasıyla hem bireyler hem işletmeler hem de devlet kurumları için de artık vazgeçilmez birer unsur olmuşlardır.

Dijital Medya Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yeni medyanın tarihsel gelişimi içinde hayatın pek çok alanında dijital medya araçlarının ve stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle son yıllarda teknoloji ve internet alanında görülen devrim niteliğinde yenilikler ve kolay erişilebilir olması birçok yönden önem kazanmıştır.

Spordan siyasete, gazetecilikten halkla ilişkilere, pazarlamadan ticaret ve daha birçok farklı alanda yeni medya araçlarının kullanımına rastlanmaktadır. İnternet ve dijital ortamlar üzerinde servis edilen her türlü içerik bu kapsamda dijital medya uygulamaları olarak değerlendirilebilir. Dijital medyanın tarihçesi ve önemi bu noktada ortaya çıktığı ilk günden itibaren küresel düzeyde artarak devam etmiştir. Hedef kitle ve ana amaca uygun şekilde dijital medya araçlarının kullanılarak etkili sonuçlar alınması mümkündür.

Dijital Medya ve Sosyal Medya Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye’de sosyal medya tarihi hemen hemen tüm dünya ile paralellik göstermektedir. Dijital medya kavramının içinde yer alan sosyal medya, günümüzde bu ortamların en önemlisi olarak gösterilmektedir. İnternetin yaygınlaştığı ilk yıllarda web siteleri benzer bir etki yaratırken, günümüzde web sitelerinin yerini ağırlıklı olarak sosyal medya platformları almıştır.

Sosyal medya, kullanıcıların birbiri ile etkileşime girdiği ve çeşitli türlerde (video, ses, fotoğraf vb.) içerik ürettiği platformlardır. Dijital medya ise daha geniş bir kapsamı ifade eder. Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram gibi önde gelen sosyal medya platformları dijital medyanın unsurları arasında yer alır. Her iki kavram arasındaki temel fark da buradan kaynaklanmaktadır.

Dijital Medya İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Sosyal medyanın tarihsel gelişimi incelendiğinde dijital medyanın etkin kullanımında önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Özellikle günümüzde işletmeler açısından dijital medya araçlarını etkin kullanmak son derece önemlidir.

Dijital medyanın işletmeler açısından en büyük önemi satış başarısının artırılmasına katkı sağlamasıdır. Buna ek olarak yeni potansiyel müşteriler ulaşmak, hedef kitleyi doğru belirlemek ve doğru hedef kitleye rakiplerden önce ulaşmak gibi artıları bulunur.

İşletmeler için günümüzde sosyal medya ve web/e – ticaret siteleri yeni müşterilere ulaşma ve marka bilinirliğini artırma konusunda geleneksel medya araçlarına göre çok daha etkili olmaktadır. İşletmelerin bu araçları etkin şekilde kullanarak başarılı ve verimli sonuçlar alması için dijital pazarlama stratejilerine başvurması gerekecektir.

Dijital Medya Stratejileri Nelerdir?

Dijital Medya Stratejileri Nelerdir

Medyanın tarihsel gelişimi birçok pazarlama stratejisinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu stratejiler arasında özellikle sosyal medya pazarlaması ve SEO gibi kavramlar da önem kazanmıştır. Dijital medya stratejileri kapsamında yer alan yöntemlerden bazıları ise şunlardır:

 • Sosyal medya reklamları,
 • Arama motoru optimizasyonu (SEO),
 • İnfluencer marketing,
 • Arama motoru reklamları,
 • E – posta pazarlaması vb.

Dijital medya araçları üzerinden çeşitli araçlar kullanılarak oluşturulacak tüm etkileşim stratejileri dijital pazarlama olarak da tanımlanmaktadır. Söz konusu araçlar ve ortamalar gelişim gösterdikçe pazarlama stratejileri de farklılık göstermeye devam etmektedir.

Dijital Medyanın Avantajları Nelerdir?

Dijital medyanın avantajları arasında belki de en önemlisi geniş kitlelere hızlı ve gerçek zamanlı olarak ulaşma imkanıdır. Öte yandan sadece hedeflenen kitleye erişim sağlama imkanı sunar. Örneğin kadın ayakkabısı satışı yapan bir firma tarafından sosyal medya araçları kullanılarak verilecek reklamlarda sadece belirli yaş grubu ve konum gibi detaylar belirlenerek reklam verilebilir. Bu sayede ürünleri satın alacak kişilere ve potansiyeli yüksek müşterilere ulaşma imkanı sağlar.

Dijital medya araçlarının etkin kullanımı aynı zamanda insanların haber alma ve bilgi edinme süreçlerini de kolaylaştırmaktadır. Dezenformasyon ve bilgi kirliliği gibi sorunlar ortaya çıksa da teyit edilebilir bilgilere ulaşma konusunda da geleneksel medya araçlarına göre dijital medyanın çok daha etkili olduğu görülmektedir.

Dijital Medya Okuryazarlığı Nedir, Neden Önemlidir?

Dijital medya okuryazarlığı en basit haliyle bireylerin dijital medya araçlarını verimli ve etkin kullanımını sağlayan temel bilgileri içermektedir. Ayrıca bu ortamlara yönelik kaliteli ve özgün içerik üretme, dijital medya araçlarını etkin kullanma gibi unsurları da kapsar. Dijital medyanın tarihçesi ve önemi içinde dijital medya okuryazarlığı önem kazanan bir kavramdır.

Ayrıca Bakınız: Dijital Medyanın Pazarlamaya Etkileri Nelerdir?

Bizi Takip et: