1CreativeAgency

Dünya’da E-Ticaretin Hacmi Ne Kadar?

Yayınlanma Tarihi:

Dünya e – ticaret hacmi özellikle son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Bu artışa neden olan temel unsurlar arasında geçtiğimiz dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 salgını da etkili olmuştur. Salgın döneminde alınan önlemler kapsamında başlayan karantina döneminde online satışlarda ciddi bir patlama olduğu görülmüştür. Bir yandan salgın hastalıkların etkisi devam ederken diğer yandan dijitalleşme ve dijital dünyaya karşı artan ilginin sonucu olarak da her geçen gün e – ticaret sektörü büyüme göstermektedir.

Küresel e – ticaret pazarında son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de de ciddi oranda artış olduğu görülüyor. Küresel çapta bir ivme kazanan e – ticaret, etki alanını da bu kapsamda iyice artırmıştır. Bu alanda ele alınan verilere bakıldığında ise yıllara göre e – ticaret sektöründe sürekli olarak bir büyüme görülmektedir. Dünya’da e – ticaretin hacmi gelecek dönemde de artmaya devam edeceği düşünülmektedir.  

Dünya E – Ticaret Pazarında Türkiye’nin Yeri Nedir?

Dünya E – Ticaret Pazarında Türkiye’nin Yeri Nedir

Dünya e – ticaret pazarında Türkiye’nin yeri her geçen gün artmaktadır. Dijital platformlar ve e – ticaret sitelerini ve uygulamaları günümüzde en çok kullanan ülkelerden biri olan Türkiye’de e – ticaret sektörünün payı da her geçen artmaktadır. Konuya ilişkin resmi raporlara ve araştırmalara göre Türkiye, kişi başına düşen e – ticaret hacminde 94 ülke arasında 23’üncü sırada yer almaktadır. TÜSİAD – Deloittle Digital işbirliği ile hazırlanan ilgili raporda, e – ticaretin dijital ekonominin önemli bir boyutu olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu raporda 2021 yılında gerçekleşen 390 adet yatırım ve satın almanın 17’sinin e – ticaret alanında olduğuna yer verildi. Bahsi geçen 17 işlemin hacminin ise 2.886 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. İşlem sayısı açısından ise e – ticaret ilk 10 arasında yerini aldı. Türkiye’de e – ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri kapsamında ise internet penetrasyon oranı yüzde 90’lara kadar yaklaşan gelişmiş ülke oranları ile karşılaştırıldığında, 2016 yılında Türkiye’de yüzde 58 olan internet penetrasyonu 2020 itibariye ile yüzde 78’lere kadar dayanmıştır. Kişi başına düşen e – ticaretin hacminde ise Türkiye 94 ülke arasından 23’üncü sırada yer alarak önemli bir konuma yükselmiştir. 

Türkiye E – Ticaret Pazar Büyüklüğü Ne Kadar?

Türkiye e – ticaret Pazar büyüklüğü 2022 yılı itibariyle de artış göstermeye devam etmiştir. Sadece 2022 yılı itibariyle ilk 6 aylık verilere bakıldığında Türkiye’de e – ticaretin hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %116 seviyesinde artış gösterdi. Yaşanan bu artışla beraber 348 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. 2022 yılının ilk 6 ayında ayrıca sipariş adetleri üzerinden bakıldığında ise yüzde 38 oranında artışla 1 milyar 654 milyon adet ile 2 milyar TL’nin üzerine çıkmayı başarmıştır. Söz konusu aynı dönemde e – ticaretin genel ticarete oranı ise %18,5 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de hem ETBis’e kayıtlı olup hem de Pazar yerlerinde e – ticaret faaliyetlerinde bulunan işleme sayısının ise artış göstermeye devam ettiği görülmektedir. Dünya genelinde artış göstermeye devam eden e – ticaret sektörünün Türkiye’de de büyümeye devam ettiği görülmektedir. Dünya genelinde de e – ticaret hacminin her geçen gün büyümesiyle ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Dünya’da e – ticaretin hacmi geçen yıllara göre çok daha hızlı bir şekilde artış göstermiştir.

Türkiye’de E – Ticaretin Hane Halkı İçinki Payı Ne Kadar?

Türkiye’de e – ticaret hacmi geçtiğimiz dönemde de artış göstermiştir. Konuya ilişkin Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile Deloitte Digital işbirliği ile hazırlanan raporda Covid – 19 pandemesinin de etkisiyle Pazar içindeki e – ticaretin GSYH’ye oranını yüzde 4,5’e ulaşmasının ardından 2020 yılında olgun pazar payına ulaştığı görülmektedir. Türkiye’de e – ticaretin hane halkı tüketim harcamaları içindeki payı ise söz konusu verilere göre ilgili dönemde yüzde 8’e ulaştığı aktarılmaktadır. Yine 2020 yılı verilerine göre ülkemizde e – ticart harcamaları 226 milyar TL olurken, yurt içindeki satıcıların e – ticaret hacmi 216 milyara yükselmiş bulunmaktadır.

Koronavirüs etkisiyle yüzde 45 oranında büyüme gösteren e – ticaret harcamlarının yerli hane halkı nihai tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 8 ile önemli bir noktaya gelmiştir. E – ticaret alışverişlerinin yüzde 63’ü ise mobil uygulamalar üzerinden yapıldığı aktarılmaktadır. Gelecek dönemde de e – ticaretin Türkiye’de büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Görülen bu artış sonrasında e – ticaretin hacmi de yükselmektedir. Yaşanan bu artışlar aynı zamanda sektörde yeni alanların da oluşmasını sağlamaktadır.

E – Ticarette En Çok Tercih Edile Alışveriş Kategorisi Hangisidir?

E – ihracat hacmi ile dünyada ve Türkiye’de e – ticaret sektörüne ilişkin verilere bakıldığında birçok farklı kategorinin öne çıktığı görülüyor. Salgın döneminden bu yana yaşanan gelişmeler kapsamında e – ticarette tüketicilerin tercihleri de farklılık göstermiştir. İlgili dönemde e – ticaret harcamaları kapsamında en çok tercih edilen alışveriş kategorisinin ise yüzde 85 oranla giyim sektörü olduğu görülüyor. Öte yandan konuya ilişkin yapılan araştırmada söz konusu artışların bir diğer önemli nedeninin ise e – ticaret uygulamaları üzerinden daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketicilerin bu alışveriş yöntemini tercih ettiği görülmektedir.

Tüketicilerin yaklaşık olarak yarsının pandemi dijital içerik kullanımlarını artırdığı görülmektedir. Genel itibariyle kullanıcıların en çok tercih ettikleri e – ticaret kanalları arasında ise e – ticaret pazaryerlerinin yüzde 91 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülüyor. Geçmişten günümüzde e – ticaret ekosisteminin büyüme verileri incelendiğinde ise e – ticarete katılan işletme sayısının 2015 yılından günümüzde yüzde 43’ün üzerinde büyüme elde ettiği görülmektedir.  

Küresel E – Ticaret Satışı Bölgesel Dağılımı Nasıldır?

Küresel E – Ticaret Satışı Bölgesel Dağılımı Nasıldır

Türkiye e – ticaret pazar payları küresel düzeyde de önemli bir yere sahiptir. Küresel e – ticaret satışı bölgesel dağılımı kapsamında son yıllarda Türkiye’nin payı artış göstermiştir. Geçmiş yıllardaki verilere bakıldığında ise Batı Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika, hazır Pazar olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu bölgeler için rekabet ise ön plandadır.

Gelişmekte olan Latin Amerika, Ortadoğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde ise günümüzde de talebin düşük olduğu ancak potansiyel açısından yüksek pazarlar olduğu dikkat çekmektedir. Küresel ölçekte lider pazarlar arasında Çin ve ABD ise ilk sırada yer almaktadır. Gelecek dönemde ise Asya ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve diğer bölgelerde de küresel e – ticaretin bölgesel dağılım açısından önemli bir konuma gelmesi beklenmektedir.

Dünyada Kaç E – Ticaret Sitesi Var?

E – ticaret siteleri arasında dünya genelinde birçok farklı küresel marka bulunmaktadır. Türkiye’de de söz konusu e – ticaret pazaryerlerinin sayısının ve gücünün ise her geçen gün arttığı görülmektedir. Son yıllara ilişkin yapılan araştırmalarda dünya genelinde yaklaşık 24 milyondan fazla e – ticaret sitesinin olduğu ifade edilmektedir.

E – ticaret pazarının her geçen gün büyümesi ve teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla artan ilgi e – ticaret sitelerinin de sayısının artmasına neden olmaktadır. Dünyada e – ticaretin hacmi büyüdükçe yeni markaların da öne çıkmaya başlaması beklenmektedir. Amazon, Etsy, AliExpress, Otto gibi dünyaca ünlü markalar ve Türkiye’de Hepsiburada, Trendyol gibi platformlar öne çıkmaktadır.  

Ayrıca Bakınız: Şirketler İçin Sosyal Medyanın Önemi

Bizi Takip et: